Internet of Things

Maak je eigen Internet of Things!

Voor wie

Leerlingen havo en vwo, 5e of 6e klas.

Beschikbaarheid

Sinds september 2019

Een imker die zijn bijenkasten vanuit huis in de gaten houdt met behulp temperatuur en geluidssensoren. Je telefoon geeft aan welke parkeerplaats nog vrij is in de buurt. De gemeente die kan zien wanneer een vuilcontainer volzit. Het zijn allemaal voorbeelden van het Internet of Things (IoT): de koppeling van allerlei apparaten en sensoren aan het internet om informatie te verzamelen en processen aan te sturen. De mogelijke toepassingen van het IoT zijn oneindig.

Welk apparaat maak jij op afstand aanstuurbaar?

In deze module leer je zelf een eenvoudige IoT-applicatie te maken, waarbij je gegevens uit sensoren op afstand kunt inzien en actuatoren, zoals lampjes en motortjes, op afstand kunt aansturen.

Door hiermee bezig te zijn maak je ook kennis met de principes van het internet, en van netwerken en protocollen.

Activiteiten

Dit zijn de belangrijkste activiteiten binnen de module:

  • Een belangrijk onderdeel van de module is het zelf ontwikkelen van een enkele IoT-prototypes.
  • Je krijgt verder uitleg over hoe je de verschillende onderdelen kunt configureren en aan elkaar kunt koppelen.
  • Tot slot kun je natuurlijk een eigen IoT-applicatie gaan bouwen.
Je leert hoe je een IoT-netwerk kunt opzetten met behulp van NodeRed

Locatie materiaal

De module staat online in Github: https://infvo.github.io/iot-0

Voor de docent

Opbouw

De module bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Inleiding in Internet of Things
  • De technische bouwstenen
  • Een webserver koppelen
  • Commuinceren via Wifi
  • Communiceren via radio

Daarnaast bevat de module nog twee andere optionele submodules, ter ondersteuning van de hoofdmodule.

  1. Inleiding communicatie en netwerken, waarin de basistheorie over netwerken en protocollen wordt behandeld.
  2. Het Internet of Things voor makers, waarbij je met eigen hardware een IoT-applicatie gaat ontwikkelen.

Vereiste hard- en software

Het is mogelijk om de opdrachten uit te voeren zonder eigen hardware, door gebruik te maken van gesimuleerde IoT-knopen en IoT-knopen elders. Je kunt er echter ook voor kiezen om wel met eigen hardware te werken als onderdeel van je IoT-applicatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Arduino in combinatie met één of meerdere shields die Wifi of radio-communicatie mogelijk maken.

Daarnaast heb je NodeRed nodig, software waarmee onderdelen van IoT aan elkaar kunt koppelen. Er is een gratis variant beschikbaar.

Voorkennis

Basiskennis over architectuur is wenselijk (zie Domein E). Daarnaast is enige kennis over HTML vereist bij sommige onderdelen.

Belangrijkste begrippen

De belangrijkste begrippen bij deze module zijn Internet of Things (IoT), IoT-ketens, IoT-knopen, protocollen (HTTP, MQTT, en meer), draadloze communicatie (Wifi, RFM69, LoRa).

Keuze en verdieping

De module biedt de keuze uit verschillende onderdelen. Daarnaast kunnen leerlingen uitdaging vinden in de eigen IoT-applicatie die ze bouwen.

Wijze van beoordelen

De module bevat geen beoordelingsmodel.

Omvang

De basismodule, exclusief de twee submodules is ongeveer 40 SLU.

Docentenhandleiding

De docentenhandleiding is beschikbaar via het materiaal.