Databases

Hoet maak je een efficiënte database?

Voor wie

Leerlingen havo en vwo, 5e of 6e klas.

Beschikbaarheid

Sinds september 2019

Je ziet ze niet direct, maar ze zijn overal: databases. Google gebruikt databases om bijvoorbeeld informatie over websites in op te slaan, supermarkten slaan gegevens op over hun producten en het aankoopgedrag van klanten, Instagram gebruikt databases om alle gebruikersprofielen in op te slaan, enzovoort, enzovoort. Databases zorgen dat je snel toegang hebt tot (grote hoeveelheden) gegevens en dat ze gestructureerd zijn opgeslagen. In deze module leer je hoe je zo’n database kunt maken, hoe je er gegevens in op slaat en hoe je ze er weer uit haalt.

Waar sla jij al je gegevens eigenlijk op?

Je krijgt een grondige basis in verschillende soorten databases en je leert er ook mee werken. Je leert hoe je een efficiente database kunt maken. Daarnaast leer je over noSQL: databases die beter om kunnen gaan met bijvoorbeeld grotere documenten en sneller gegevens kunnen zoeken.

In de module leer je een database te ontwerpen met dit soort schematechnieken.

Activiteiten

Dit zijn de belangrijkste activiteiten binnen de module.

  • In het eerste deel kun je veel oefenen met de taal SQL om gegevens aan een database toe te voegen of om gegevens te wijzigen.
  • Ook het deel over het ontwerpen van databases bevat veel oefenopgaven, aangevuld met enkele grotere opdrachten.
  • Het deel over noSQL maakt gebruik van een online omgeving waarin je kunt oefenen.

Locatie materiaal

De module staat online, in verschillende omgevingen. Het materiaal is te bereiken via https://infvo.github.io/db-0/html/index.html

Voor de docent

Opbouw

De module bestaat uit de volgende onderdelen.

  1. Inleiding op databases
  2. Verdieping op SQL. Deze kun je waarschijnlijk goed zelfstandig doorlopen.
  3. Het ontwerpen van een database. Hierbij is hulp van een docent nodig.
  4. Een andere databasemodel (noSQL), ook hierbij is hulp van een docent nodig.

Belangrijkste begrippen

De belangrijkste begrippen bij deze module zijn Databases, Relationele Databases, SQL, noSQL, Linked Data, Database design.

Vereiste hard- en software

Je kunt alles vanuit met je browser doen, er is geen andere software nodig.

Voorkennis

Basiskennis over het onderdeel informatie is vereist (met name C1, C4, en C5, zie domein C).

Keuze en verdieping

Het is mogelijk om een keuze te maken uit de verschillende onderdelen, niet alle hoofdstukken hoeven te worden doorlopen.

Wijze van beoordelen

De module bevat geen beoordelingsmodel.

Omvang

De basismodule is ongeveer 60 SLU. De gesuggereerde aanpak voor dit thema is:

  • Inleiding ( ongeveer 10 SLU).
  • keuze uit deel 2, 3 of 4 (ongeveer 30 SLU).
  • toepassen van de kennis over databases in een project, zo mogelijk gecombineerd met andere thema’s (20 SLU).

Docentenhandleiding

De docentenhandleiding is beschikbaar via de omgeving waar ook het materiaal te vinden is.