Nascholing Domein P – User experience en Domein O – Usability

In deze nascholing zullen de module User Experience (UX) en de module Usability worden behandeld. De module UX maakt leerlingen bekend met theorie, praktijk en ontwerpprincipes van UX. De module Usability maakt leerlingen bekend met bruikbaarheid- en evaluatieprincipes.; In de nascholing komen de relevante theoretische begrippen en methodieken aan de orde. Voorts staan we stil bij de mogelijke vormen van formatieve / summatieve toetsing en de ervaringen van pilotscholen. Ook doen we een oefening die aansluit bij de voor leerlingen beschikbare opdrachten. 

Doel en Resultaat

Een deelnemer is in staat om het SLO-materiaal voor domein P en O voor haar/zijn leerlingen in te zetten en staat boven de behandelde materie. 

Benodigdheden

Het verzoek is om voorafgaand aan de eerste sessie de materialen te bekijken.

Data

Woensdag 4 en 11 november
15:30 – 17:30

Aanmelden

Meer informatie over domein P – User Experience kunt u hier vinden

Meer informatie over domein O – Usability kunt u hier vinden